SENSE & ELEGANCE

Filosofi

HUMANarchitect er Sense & Elegance sitt utgangspunkt. Dette begrepet handler om at man trenger kunnskap om menneske og psykologi for å kunne skape ideelle omgivelser. Det fører til byer, landsbyer, bygg og interiør som dekker våre behov for langsiktig fornøyelse. Samtidig har menneske andre behov, som må dekkes for at vi skal være fornøyd. Det er en individuell balanse som leder oss til et langt liv i glede, fred og kjærlighet med oss selv og andre.

BEDRIFTEN GJENSPEILER DENNE FILOSOFIEN GJENNOM SINE KOMPETANSEOMRÅDER OG TJENESTER INNEN :

Balanse - rådgiving

for ledere

Arkitektur - psykologi

for innovative prosjektutviklere

Kunst

for kunstelskere

Visjon

Sense & Elegance sin visjon er å “Bidra til en finere og ideell verden for alle” gjennom sine kompetansefelt balanse-rådgiving, arkitektur-psykologi og kunst. Alle felt er en gjensidig berikelse for hverandre. Dermed bygger vi en bro mellom mennesker og bygg, noe som leder oss fra dagens status quo til fornøyde mennesker som bor i et menneskelig inspirerende habitat.  Selskapet ønskjer å løse dagens samfunnsutfordringer innen samliv, konflikter, kriminalitet, stress, og helse.

SER DU ETTER EN SAMARBEIDSPARTNER MED FØLGENDE KVALITETER OG ARBEIDSMETODIKK ?

Kontakt oss  og  la oss sammen  gå veien til  å leve  et lykkelig, balansert og fredelig  liv  i fantastiske byer  og  arkitektur,  hvor  vi  kan  utvikle oss  best mulig.

 

SENSE

KRITISK TENKING

ANALYTISK

KUNNSKAP

PRAKTISKE VERKTØY

STRUKTUR

ELEGANCE

KREATIVITET

IDEER

EMPATI

INSPIRASJON

FORSTÅELSE

Vårt arbeid fokuserer på bærekraftsmål:
Helse
Bærekraftige byer og samfunn
Fred og rettferdighet 

Bedriftsverdier:
Menneskelighet
Glede og profesjonalitet
Respektfull ærlighet
Kreativitet og innovasjon
Å skape noe ekstraordinært – hånd i hånd

 

Gjennom bruk av Sense & Elegance sine tjenester støtter du Janine som aktiv bidragsyter:

  • i ideelle organisasjoner som Arkitekter uten grenser
  • som medlem i IWAP Institutt for arkitektur-psykologi (Østerrike)
  • som medlem i Forum for Fredspsykologi (Tyskland)
  • i donering til menneskelige grunnbehov, fred og natur i
    Holding Balance

“Bidra  til  en  finere  og  ideell  verden  for  alle. “

Janine Müller

Munkestranda 20
6076 Moltustranda  /  Norway
+47 455 17 225
Sense.and.elegance@gmail.com

© Sense & Elegance AS 2023