SENSE & ELEGANCE

Filosofi

HUMANarchitect er Sense & Elegance sitt utgangspunkt. Dette begrepet handler om at vi jobber tverrfaglig med kunnskap innen humanvitenskap, konfliktforskning og arkitektur. Vi anser det som en helhetlig tilnærming til menneske, forhold og relevante samfunnsutfordringer. Samtidig fører det til steder, byer, landsbyer, bygninger og interiør med høy bo – og livskvalitet.  Vi er en del av naturen, som vi må ivareta. Intensjonen er et liv i glede, fred og kjærlighet med oss selv, andre og våre omgivelser.

BEDRIFTEN GJENSPEILER DENNE FILOSOFIEN GJENNOM SINE KOMPETANSEOMRÅDER OG TJENESTER INNEN :

Konflikt - håndtering

for ledere, forhold & samfunnet

Arkitektur-psykologi rådgiving

for innovative sted- og prosjektutviklere

Kunst

for kunstelskere og prosjekt

Visjon

Sense & Elegance ønsker å bidra til dagens samfunnsutfordringer innen samliv, konflikter, kriminalitet, stress, ulikhet, urettferdighet og helse. Selskapet sin visjon er å skape ilag en rettferdig og fredlig verden for alle gjennom sine kompetansefelt konflikt-håndtering, arkitektur-psykologi og kunst. Alle felt er en gjensidig berikelse for hverandre. Dermed bygger vi en bro mellom mennesker, deres forhold, arkitektur og steder, noe som leder oss fra dagens status quo til inspirende forhold og lykkelige mennesker, som bor i et ressursbevist og mennesklig habitat.  

VÅR KVALITETER OG ARBEIDSMETODIKK SOM SAMARBEIDSPARTNER

Kontakt oss  via e-post og  la oss sammen  gå veien til  å leve  et lykkelig, balansert og fredelig  liv  i fantastiske byer  og  arkitektur,  hvor  vi  kan  utvikle oss  best mulig.

SENSE

KRITISK TENKING

ANALYTISK

KUNNSKAP

PRAKTISKE VERKTØY

STRUKTUR

ELEGANCE

KREATIVITET

IDEER

EMPATI

INSPIRASJON

FORSTÅELSE

 Våre bærekraftsmål:

Helse
Bærekraftige byer og samfunn
Fred og rettferdighet 

Bedriftsverdier:
Menneskelighet
Glede og profesjonalitet
Respektfull ærlighet
Kreativitet og innovasjon
Skape noe ekstraordinært hånd i hånd

Gjennom bruk av Sense & Elegance sine tjenester støtter du Janine som aktiv bidragsyter:

– som medlem i Forum for Fredspsykologi (Tyskland)

– som medlem i meklerforening

– i ideelle organisasjoner som Arkitekter uten grenser

– som medlem i IWAP Institutt for arkitektur-psykologi (Østerrike)

– i donering til menneskelige grunnbehov, likestilling, fred og natur i Holding Balance

Bidra  til  en  fredlig og rettferdig  verden  for  alle. “

Janine Müller

Munkestranda 20
6076 Moltustranda / Norway
+47 455 17 225
sense.and.elegance@gmail.com

© Sense & Elegance AS

PERSONVERN