ARKITEKTUR - PSYKOLOGI

Filosofi

Som HUMANarchitect evalueres menneskelige kvaliteter i byggeprosjekter gjennom arkitektur-psykologi. Det vi bygger må være et miljø, hvor mennesker trives, utvikler seg og som dekker våre behov for langsiktig fornøyelse: et menneskelig habitat, som også tar hensyn til naturen.

SENSE & ELEGANCE TILBYR

rådgiving og prosjektanalyser for innovative sted- og prosjektutvikler med fokus på mennesker, natur og samfunn. Med disse tjenestene minimeres risiko, tidsforbruk og kostnader. Samtidig skapes attraktive, bærekraftige løsninger, som øker bo- og livskvalitet. I tillegg bidrar deres prosjekter  til å møte dagens samfunnsutfordringer. Som prosjektutvikler får man vellykkede forbildeprosjekter og dermed anerkjennelse på market.

ARKITEKTUR

BYUTVIKLING

ARKITEKTUR

INTERIØR

NYBYGG

EKS.BYGG

ARBEIDSFELT

PSYKOLOGI

TRIVSEL

HELSE

HOLDNING

FØLELSER

SAMLIV

ROM PÅVIRKER MENNESKER

Fordeler med å bruke arkitektur-psykologi:

Vitenskaplig sikret basis for utvikling av innovative løsninger

Behovbaserte løsninger for langsiktig bo – og livskvalitet

Sparer tid og kostnader i planleggingsprosessen

Kostnadseffektive løsninger uten kvalitetstap for brukere

Forenkler bestemmelsestaking ila prosjektet

Løsninger som forbygger stress, konflikter og kriminalitet

Bærekraftige løsninger som fremmer helse og samliv

 Hva jobber vi med?

Sense & Elegance er en samarbeidspartner for utvikling av steder, byer, nybygg og viderutvikling av eksisterende konsepter eller bygninger. Vi jobber med innovative bykonsepter, boligprosjekter, forskningsprosjekter,  bofellesskap, økolandsbyer, mm. I tillegg fokuserer vi på bygninger som kombinerer flere funksjoner som bolig/omsorgsboliger/helse/utdanning/arbeid. 

Høres interessant ut? Men arkitekturpsykologi og våre tjenester  ukjent for deg? Ta gjerne kontakt via e-post. Vi starter med et informasjonsmøte. Kontakt oss også gjerne i forbindelse med forskningsprosjekter og konkurranseutkast evalueringer.

Arkitektur

Vi har store utfordringer i samfunnet, som arkitekturen kan bidra til å løse eller forsterker dem. Derfor brenner vi for vårt fag. Bli med, slik at deres prosjekt kan bli helsefremmende, bidra til stressprevensjon, konfliktprevensjon, kriminalitets-prevensjon og berikende samliv.

 

 

 

INNEN ARKITEKTUR-PSYKOLOGI HAR Vi FORSKJELLIGE RÅDGIVINGSTJENESTER :

Våre rådgivingstjenester baserer seg på arkitektur-psykologisk kunnskap og Janine sine erfaringer fra 50 forskjellige prosjekter; boliger, omsorgsboliger, kontor, skoler, barnehager, resirkuleringsstasjoner mm.

Rådgiving til sted- og prosjektutvikling

Vil du sikre at de innovative funksjoner og konsepter er gjennomtenkt og fungerer for sluttbrukerne? Har du lurt på hvorfor første arkitektutkast ikke var etter forventningene? Ble det mange runder før dere landet på en ide? Er du usikker på omfanget  av prosjektet? Ønsker du mer struktur og klarhet?

Vi får klarhet i deres visjon. Behovskartlegging, utfordringsområder og planleggingspremisser blir et godt grunnlag for arkitekten og videreutviklingen av deres prosjekt. Vi bidrar med kunnskap i alle utviklingsfaser i tett samarbeid med dere. Hvis beboere skal bli med å utvikle prosjektet, kan vi kartlegge deres brukerbehov – fra konsept til interiør.

Prosjektanalysen av deres masterplan eller skisseprosjektet er nødvendig for å dra full nytte av vår kunnskap.

Prosjektanalyse eksisterende plan, prosjekt og tegningsgrunnlag

Viktigeste grunnlag for et vellykket prosjekt er konseptet utviklet i masterplan eller  skisseprosjekt.

Dere har brukt vår rådgiving i starten, har nå fått første utkast fra arkitekten og ønsker videre veiledning? Er dere i gang med et innovativt skisseprosjekt og ønsker å optimalisere eller sikre løsninger ved hjelp av arkitekturpsykologi? Har dere fått et utkast dere ikke er fornøyd med?

Da lager vi en humanvitenskaplig analyse. Det betyr vi analysere tegningsgrunnlaget og løsninger med tanke på kvalitet for brukere og kommer med kommentarer, innspill og forslag hvis ønskelig. Deretter kan vi ta en grundig gjennomgang med dere, arkitekten og prosjekterende for å finne best mulige løsninger for deres prosjekt og deres behov.

Prosjektanalyse eksisterende bydel eller bygg

Det er viktig å ta vare på ressurser og eksisterende bygg med rette tiltak.

Dere vil restrukturere, renovere eller ombygge en eksisterende bydel eller bygning? Derfor vil dere vite hvor mye som må til for å sikre at løsningene skal fungere bra for sluttbrukerene? Er omfanget av renoveringen avgjørende, om hva som skal rives helt, delvis eller ikke? I hvilken grad er de eksisterende løsninger egnet for deres visjon og brukerfunksjonene dere ønsker?

Da kan en humanvitenskaplig analyse hjelpe å få klarhet. Prosjektanalysen er utviklet av Institutt for arkitekturpsykologi (IWAP) i Wien. Analysen er et resultat av 20 års forskning og er opphavsrettslig sikret. IWAP er vår samarbeidspartner og kan utføre uavhengig kontroll for våre analyser.

Forskning, forskningsprosjekt og konkurranseevaluering

Gjerne  kontakt oss, når Sense & Elegance kan bidra til forskingsprosjekter eller evaluering av konkurraseutkast for byer og utbyggingsprosjekter.

Byer og arkitektur, som passer inn i naturen rundt, bruker naturlige materialer, er bevist på antall kvadratmeter og er tilpasset brukerene sine behov er Sense & Elegance sin oppfatning av tidsmessige byer og arkitektur for et vel egnet menneskelig habitat.

Samfunnet og utfordringer forandrer seg. Derfor bruker vi mye tid på å tilegner oss oppdatert vitenskaplig kunnskap og forsker selv på relevante tema, som brukes til å utvide vårt tilbud på analyser og rådgiving.

Til August 2023 jobber Janine med masteroppgaven sin, som handler om prinsipper for byplanlegging med fokus på konflikthåndtering.

Har du spørsmål om arkitektur-psykologi eller våre tjenester ta gjerne kontakt med oss via telefon eller e-post.

 

 

Munkestranda 20
6076 Moltustranda / Norway
+47 455 17 225
sense.and.elegance@gmail.com

© Sense & Elegance AS

PERSONVERN