SAMFUNNSANSVAR

Filosofi

I henhold til HUMANarchitect filosofien er det vårt ansvar å tenke helhetlig på alle mennesker og se naturen som vårt felles hjem. Det er vårt ansvar å bry oss. Vi lever i den verden vi lever, og alle kan bidra på sin måte.

 

 

 

Derfor er det for Sense & Elegance viktig at rett kunnskap er tilgjengelig for alle. Så bidrar vi med arbeid for ideelle organisasjoner som Arkitekter uten grenser. I tillegg doneres hvert år et andelsbeløp av årsinntekt fra Sense & Elegance AS til Holding Balance AS. Holdingselskapet donerer til prosjekt eller formål som sikrer vår visjon “Bidra til en finere og ideell verden for alle”. Vi ønsker at det sikres for flere mennesker. Selskapet ble stiftet i 2021 og allerede i første året ønsker vi å donere.

Munkestranda 20
6076 Moltustranda  /  Norway
+47 455 17 225
Sense.and.elegance@gmail.com

© Sense & Elegance AS 2023