Arkitekter uten Grenser – Phamai recycling center - Laos

Kategori: Utdanning, bolig, arbeid/resirkulering
Prosjektstatus: Under planlegging – fase skisseprosjekt 2021
Utført arbeid: Skisseprosjekt

I et team av fire arkitekter i “Arkitekter uten grenser” har Kristin, Even, Indre og Janine tegnet et Recycling center for Phamai en NGO i Laos. Fremover blir det samarbeid med ingeniører uten grenser for videre prosjektutvikling. Laos er et av de fattigste landene i Sør-Øst Asia. Et multifunksjonellt bygg for resirkulering, utdanning, felleskap og overnatting skal bygges av plastflasker, plastavfall og noen lokale materialer som bambus. «A village in a village» nær jungel og elva skal være et trygd sted for barn å bli utdannet i kritisk reflekterende tenking. Samtidig skal bygget bidra til å løse forsøplingsutfordingen i Loas. Lokalbefolkningen samler plastikk, som omgjøres i resirkuleringsstasjon til nye byggematerialer. Videre skal det brukes bærekraftig teknologi som solceller.

Mer informasjoner om prosjektet:
https://www.augnorge.org/laos

Bidra til fundraising av prosjektet:
https://www.phamai.org/about

Mer informasjoner om ingeniører uten grenser:
https://iug.no

Recycling

Miljøtiltak

Multifunksjonelle bygg

Munkestranda 20
6076 Moltustranda / Norway
+47 455 17 225
sense.and.elegance@gmail.com

© Sense & Elegance AS

PERSONVERN