Personvern

Denne personvernerklæringa gir deg informasjon om hvordan Sense & Elegance AS innhenter, behandler og utleverer dine personopplysninger og for hvilket formål de blir brukt til, samt hvilke rettigheter du har i denne sammenhengen. Sense & Elegance vil behandle personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Dersom du har spørsmål iforbindelse Sense & Elegance sin behandling av denne personvernerklæringen eller personopplysninger generelt, kan du kontakte oss ved å benytte denne kontaktinformasjonen:

Kontaktinformasjon:

SENSE & ELEGANCE AS
Janine Müller
Munkestranda
6076 Moltustranda
Norge
+47 455 17 225

Redaksjonell ansvarlig:

Janine Müller
Munkestranda
6076 Moltustranda
Norge
+47 455 17 225

Cookies / Informasjonskapsler:

For å få informasjon om bruk av våre nettsider, og for å forbedre brukaropplevinga, benyttar me informasjonskapslar (cookies) og behandlar di IP-adresse. Me anonymiserer informasjonen som blir samla inn gjennom bruk av informasjonskapslar, slik at du ikkje kan identifiseres som enkeltperson basert på informasjonen.

Skjema:

Vårt ønske er å besvare henvendelser vi mottar, hvor vi behandler navn, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å følge opp din henvendelse.

Ivaretakelse av Sense & Elegance sine rettigheter:

Vi ivaretar Sense & Elegance sine, eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.

Beskyttelse av personopplysninger:

Vi i Sense & Elegance tar personvernet ditt på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

Ansvar for lenker til andre nettsteder og sosiale medier:

Nettstedet vårt inneholder lenker til eksterne nettsteder fra tredjeparter som vi ikke har noen innflytelse på innholdet på. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. Vi kan derfor ikke påta oss noe ansvar for innholdet på disse eksterne sidene. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene og hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene. De lenkede sidene ble kontrollert for mulige lovbrudd på lenketidspunktet. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på lenketidspunktet. En permanent overvåking av innholdet på de lenkede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete indikasjoner på lovbrudd. Hvis vi blir oppmerksomme på eventuelle lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

Når du «liker» eller blir medlem av Sense & Elegance sin Instagram-side eller Sense & Elegance sine sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Sense & Elegance sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkelte plattformens personvernerklæring.

Dine rettigheter:

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Sense & Elegance behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen ovenfor i punkt 1. Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Sense & Elegance sin behandling av personopplysninger med oss først.

Endringer i personvernerklæringen:

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Sense & Elegance sin behandling av personopplysninger, vil denne personvernerklæringen oppdateres på nettsiden. Dersom vi gjør endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik endret behandling.

Løsning av forbrukertvister:

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd. Det er mulig for oss å delta i en effektiv nettbasert mekling eller i mekling i Konfliktrådet som en alternativ tvisteløsningsprosedyre.

Opphavsrett og bildekrediteringer:

Illustrasjoner, videoer og fotografier, med mindre annet er angitt på nettstedet senseandelegance.com, er copyright © senseandelegance.com. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDES. Kopiering og reproduksjon av disse filene er kun tillatt for ikke-kommersiell og ikke-konkurrerende bruk hvis en lenke til opphavsretten er oppgitt eller kilden til dataene er oppgitt.

Fonts – Skrifttyper:

Font: Poppins, designet av Indian Type Foundry & Jonny Pinhorn, Google Inc 2023. Font: Open Sans designet av Steve Matteson, Google Inc 2023.

Spesielle merknader:

Hvis innholdet eller presentasjonen av disse sidene skulle krenke tredjeparts rettigheter eller lovbestemmelser, ber vi om at du informerer oss om dette uten kostnadsnote. Fjerning av en mulig krenkelse av eiendomsrettigheter som stammer fra disse sidene av rettighetshaverne selv, kan ikke skje uten mitt samtykke. Jeg garanterer at de rettmessig påklagede passasjene vil bli fjernet umiddelbart uten behov for juridisk bistand fra din side. Likevel vil jeg fullt ut avvise alle kostnader som du pådrar deg uten forutgående kontakt og, om nødvendig, inngi et motkrav for brudd på de nevnte bestemmelsene. Med vennlig takk.

Sist oppdatert: 08.09.2023

Munkestranda 20
6076 Moltustranda / Norway
+47 455 17 225 
sense.and.elegance@gmail.com

© Sense & Elegance AS

PERSONVERN